Piegāde visā Latvijā

Pasūtījumam virs 50eur, piegāde BEZMAKSAS

Pasūtījumiem līdz 50eur, piegāde 5eur

Piegāde tiks veikta uz OMNIVA pakomātu vai ar kurjera palīdzību:)

Par piegādi un cenām ārpus Latvijas lūgums sazināties: [email protected]

Paldies par atbalstu!:))

Un ieteikumiem!:)))

Mēs nepiegādājam alkoholiskos dzērienus personām, kas nav sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu un nevar uzrādīt vecumu apliecinošu dokumentu. Piegādes brīdī, lai pārliecinātos, ka saņēmējs ir vismaz 18 gadus vecs/-a, lūgsim uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

Distances līgums 

Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā.

Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. Šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu.

Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Klientam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietas latgalessmakovka.lv, ja klients nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.

 1. Lietošanas noteikumos lietotie termini:
  1. SIA “LATGALESSMAKOVKA.LV” – tiešsaistes tirdzniecības vietas latgalessmakovka.lv īpašnieks SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV ” reģistrācijas Nr. 42403030602, juridiskā adrese: Kļavu iela 11, Malnava, LV-5750, kas piedāvā un pārdod preces klientam savas saimnieciskās darbības laikā saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem;
  2. Klients – fiziska vai juridiska persona, kas pasūta preces SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV”, kura ir sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota tiesībspēja un rīcībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV”;
  3. SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV– tiešsaistes tirdzniecības vieta latgalessmakovka.lv, kuru Klients izmanto pasūtījuma veikšanai (turpmāk tekstā arī – “mēs”, “mūs”, “mums”, “mūsu”);
  4. Piegāde – klienta pasūtīto preču piegāde uz adresi, kas ir norādīta klienta pasūtījumā;
  5. Sūtījums – iepakojums, kurā tiek piegādāti klienta izvēlētie produkti.
  6. Pasūtīšana
   1. Klients var izmantot SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV" pakalpojumus un pasūtīt preces kā bez reģistrācijas. Veicot pasūtījumu, Klientam ir jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, kontaktinformācija saziņai un precīza piegādes adrese.
   2. Veicot preču pasūtīšanu, Klients ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu.
   3. Paziņojumi par pasūtījuma izpildi (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, rēķins, pasūtījuma atcelšana u.tml.) Klientam tiks nosūtīti neatkarīgi no tā, ka izvēlējās nesaņemt paziņojumus un piedāvājumus, jo šie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījumu izpildei un Klienta informēšanai par pasūtījuma statusu.
   4. Klientu personas dati tiks izmantoti pasūtījuma veikšanai un piegādei, rēķina dokumentācijas sagatavošanai, pārmaksātā daudzuma un atpakaļ nosūtīto preču summas atmaksai, finanšu saistību administrēšanai un citām saistībām, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī citu SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV ” sniegto pakalpojumu nodrošināšanā. Plašāku informāciju par personas datu apstrādi, lūdzu, skatiet šo noteikumu un nosacījumu 10. sadaļā.
 2. Cena, maksājumi un piegādes izmaksas
  1. Preču cenas SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV” ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā. Kopējā Piegādes cena var ietvert nodevas. Bankas nodeva var tikt piemērota atkarībā no klienta izmantotās bankas.
  2. Pasūtījumu piegādes tiek veiktas visā Latvijā.
  3. Papildus cenai Klientam būs jāmaksā piegādes maksa par kurjera piegādes pakalpojumiem uz norādīto adresi 5 EUR, ja preču kopējā cena piegādei ir 49,99 EUR vai mazāk. Piegādes maksa nav piemērojama gadījumā, ja kopējā preču cena piegādei pārsniedz 50,00 EUR.
  4. Klients var norēķināties tikai ar maksājumu metodēm, kas norādītas SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV” maksājumu veidu izvēlnē. Maksājums ir jāveic pirms preču saņemšanas.
  5. Pēc pasūtījuma saņemšanas SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV” nosūta klientam e-pastā pasūtījuma apstiprinājumu.
  6. Preces tiek komplektētas kartona kastēs vai papīra maisos.
 3. Produktu pakošana un piegāde
  1. SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV” cenšas darīt visu, lai nodrošinātu, ka katrs pasūtījums tiek pilnībā izpildīts, tomēr pasūtījuma izpildīšanas brīdī dažu produktu nepieejamības dēļ SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV” negarantē, ka visi Klienta pasūtītie produkti būs pieejami un tiks piegādāti.
  2. Piegāde tiks veikta uz adresi, kuru norādījis Klients pasūtījuma veikšanas brīdī. SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV” piegādās Klienta pasūtījumu līdz galvenajai ieejai piegādes adresē. Pēc Klienta lūguma piegādātājs var ienest pasūtījumu piegādes adresē, piemēram, uznest uz noteiktu stāvu daudzīvokļu mājā, tikai ja:
   1. piegādātājam ir Klienta piekrišana; un
   2. mūsu piegādātājs uzskata, ka izpildīt šādu Klienta lūgumu ir droši un praktiski. SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV” vienmēr patur sev tiesības piegādāt pasūtījumu līdz adreses galvenajai ieejai.
   3. Klienta piegādēm uz uzņēmuma adresi, SIA "LATGALESSMAKOVKA.LV ” var nodrošināt piegādi tikai līdz uzņēmuma pirmā stāva galvenajai ieejai.
  3. Piegādi var saņemt pilngadīga persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu un ir uzrādījusi vecuma apliecinošu dokumentu. Ja vecumu pierādošs dokuments nebūs pieejams un adresē nebūs neviena, kas sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu piegādes brīdī, Sūtījums paliks pie piegādātāja.
  4. Gadījumos, kad Klienta Sūtījums tiek piegādāts Klienta norādītajā laikā, taču adresē nebūs neviena, kas varēs saņemt pasūtījumu vai arī saņēmējs nevarēs uzrādīt dokumentu, kas apliecina, ka persona ir sasniegusi 18 gadu vecumu, Klients tiks informēts un Klientam būs nepieciešams sazināties ar mums, lai vienotos par jaunu piegādes laiku. Atkārtotas piegādes gadījumos SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV” Klientam var tikt piestādītas atkārtotas Piegādes izmaksas, kas ir 5 EUR, neatkarīgi no pasūtījuma apjoma.
  5. Gadījumos, kad Klienta pasūtījums tiek piegādāts Klienta norādītajā laikā, taču adresē nav neviena, kas var saņemt pasūtījumu vai arī saņēmējs nevar uzrādīt dokumentu, kas apliecina, ka persona ir sasniegusi 18 gadu vecumu un Sūtījums tiek anulēts, Klientam tiek atgriezta summa par Sūtījumu, ieturot Piegādes izmaksas 5 EUR apmērā.
  6. SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV” dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Klienta pasūtījums tiek piegādāts nolīgtajā laikā, SIA “"LATGALESSMAKOVKA.LV ” neuzņemas nekādu atbildību par šī laika neievērošanu daļā vai pilnībā, ja šī atkāpe notikusi Klienta vai citu nenovēršamu apstākļu dēļ.
 4. Kvalitātes garantija un atbildība
  1. Produkti, kas attēloti SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV” tirdzniecības vietā latgalessmakovka.lv, var neatbilst formas un krāsas ziņā saņemtajiem produktiem, Klienta pasūtījuma veikšanai izmantoto tehnisko līdzekļu rakstura dēļ vai citu saprātīgi sagaidāmu neatbilstību dēļ.
  2. Par visu SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV” produktu īpašību informāciju ir atbildīgs produktu izgatavotājs un / vai izplatītājs. SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV” ir atbildīgs tikai par šīs informācijas atspoguļošanu Klientiem, ja normatīvie akti neparedz citādi.
 5. Atteikuma Tiesības un Tiesības atteikties.
  1. Klientam ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības 14 (četrpadsmit)  dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas, nekavējoties par to izmantošanu informējot SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV”. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas kā noteikts normatīvajos aktos, šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV” izdotajos nosacījumos. Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu.
  2. SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV” ir tiesības pieprasīt, ka Klientam, atsakoties no sava Sūtījuma, preces ir jānogādā atpakaļ SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV” veikalā, no kura tika veikta piegāde vai uz kuru norāda SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV” darbinieks. Klients sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu.
  3. Atgriežot preces veikalā, tām ir jābūt bez jebkādiem bojājumiem, orģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV” patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm.
  4. Ja Klients ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījumā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Klients vēršas pie SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV” ar pieteikumu rakstot uz e-pastu [email protected], kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci un SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV” noorganizēs naudas atgriešanu uz Klienta kontu, no kura tika veikts pirkums.
  5. Pircēja pienākums ir 14 (četrpadsmit) dienu laikā no atteikuma paziņošanas fiziski atgriezt preci SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV”.
  6. SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV” bez pamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja Pieteikumu, atmaksā Klientam viņa samaksāto naudas summu, tostarp piegādes izmaksas. Naudas atmaksa notiek uz Klienta karti, ar kuru tika veikts pirkums.
  7. SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV”  ir tiesīgs aizturēt atmaksu Klientam līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis preci vai Klients iesniedzis Pārdevējam atpakaļ nosūtīšanas apliecinājumu.
  8. Klients ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Klients ir atbildīgs par preces vērtības saglabāšanu. Preci nepieciešams atgriezt tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, ieskaitot lietošanas instrukciju vai citus papildu dokumentus.
  9. Atteikuma tiesību izmantošanas laikā Klientam ir tiesības preci lietot tikai tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt tirdzniecības vietā). Saskaņā ar patērētāju tiesības regulējošajām normām Klientam ir jārūpējas, lai prece netiktu sabojātas un nezaudētu sākotnējo izskatu, kā arī saglabātu tās oriģinālo komplektāciju. Preces bojājuma vai cita kaitējuma gadījumā precei vai tās iepakojumam, SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV” patur tiesības vērsties pret Klientu, izmantojot normatīvajos aktos paredzētas tiesības.
 6. Pasūtījuma atcelšana.
  1. Nopietnu apstākļu gadījumā, SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV” var uz laiku vai pilnībā pārtraukt tirdzniecību internetā bez iepriekšējas Klienta informēšanas. Šādos gadījumos, SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV” atlīdzinās Klientam summu par nepiegādātajiem pasūtījumiem 10 darba dienu laikā.
 7. Klientu apkalpošana
  1. Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV” lūdzam sazināties ar mums darba laikā no plkst. 09.00 līdz 17.00 pa tālruni +371 28321856 vai e-pastu [email protected]
 8. Nobeiguma noteikumi un strīdu risināšana.
  1. SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV” var vienpusēji veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos.
  2. Šie Lietošanas noteikumi sagatavoti atbilstoši un tos regulā Latvijas Republikas normatīvie akti un visi strīdi pakļauti Latvijas Republikas tiesām.
  3. Ja Klients uzskata, ka SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV” ir pārkāpis šos Lietošanas noteikumus vai citus attiecināmos normatīvos aktus un tas ir ietekmējis Klienta iespējas izmantot savas tiesības un nav iespējams šādu situāciju atrisināt savstarpējās pārrunās, Klients var vērsties ar iesniegumu nacionālajā patērētāju tiesību aizsardzības iestādē – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.
 9. Datu apstrāde un aizsardzība
  1. Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu pasūtījumu, veiktu pasūtījumu un piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu, atmaksātu pārmaksāto summu un atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma par SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV” piedāvāto pakalpojumu izmantošanu. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi lūdzu meklējiet privātuma politikā.


Privātuma politika

Veicot pasūtījumus interneta vietnē latgalessmakovka.lv, Jūs uzticat SIA “LATGALESSMAKOVKA.LV” (reģistrācijas Nr 42403030602, juridiskā adrese: Kļavu iela 11, Malnava, LV-5750) kā personas datu apstrādes Pārzinim savus personas datus un sniedzat mums tiesības tos apstrādāt atbilstoši šīs Politikas un SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV ” internetveikala lietošanas  noteikumos noteiktajiem apmēriem, veidiem un mērķiem. Informējam, ka mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, tikai tad, ja Jūs izvēlaties savus personas datus mums sniegt. Mēs nodrošinām Jums īpaši caurskatāmu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi, kā arī mēs rūpējamies par Jūsu privātumu un personas datu drošību.

Šajā Politikā Jūs atradīsiet visu informāciju par to, kādus Jūsu datus mēs apkopojam un apstrādājam, kam tos izmantojam, cik ilgu laiku uzglabājam u.c. Šī informācija ir nozīmīga, tādēļ aicinām Jūs uzmanīgi iepazīties ar šiem Politikas noteikumiem pirms Jūs sniedzat mums informāciju par Jūsu personas datiem.

Pievēršam Jūsu uzmanību arī tam, ka gan Privātuma politika, gan arī Internetveikala lietošanas noteikumi var tikt mainīti, papildināti, atjaunoti.

Izmantojot mūsu internetveikala pakalpojumus un veicot preču iegādi, Jūs piekrītat savu personu datu apstrādei un glabāšanai.

SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV ” (turpmāk tekstā  – “mēs”, “mūs”, “mums”, “mūsu”) apņemas apstrādāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami mūsu komercdarbības veikšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei, kā arī leģitīmo interešu nodrošināšanai. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem, tostarp Eiropas Savienības (ES) Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

Mēs esam veikuši nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību, kas nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

Personas datu apstrādes nolūki

Lai identificētu Jūs kā pircēju un preču saņēmēju, izrakstītu rēķinu, nodrošinātu preces piegādi un izpildītu citas ar noslēgtā Līguma izrietošās saistības, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi un norēķinu informāciju.

Lai nosūtītu Jums darījumu un administratīvo komunikāciju materiālus, piemēram, pirkuma apstiprinājumu, atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu, vai sīkāku informāciju par preces piegādi, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu un e-pastu.

Lai sniegtu atbildes uz Jūsu jautājumiem, sazinoties ar mūsu personālu telefoniski vai elektroniski, mēs apstrādājam Jūsu brīvprātīgi sniegtos personas datus – vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī citu sniegto informāciju. Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem.

Sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai gūtu priekšstatu par to, kā mūsu mājaslapas pakalpojums tiek izmantots, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs,  un tas arī palīdz mums turpmāk uzlabot mājaslapu, lai Jums to būtu ērti lietot. Ar sīkdatņu palīdzību Mēs iegūstam spēju saglabāt Jūsu, kā lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt Jūs un atbilstoši reaģēt, kamēr Jūs lietojam Mūsu mājaslapu. Bez sīkdatņu izmantošanas, Jums nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas Mūsu mājaslapas funkcijas. Atkarībā no veicamajām funkcijām, Mēs izmantojam obligātās, funkcionālās, analītiskās un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz Jūsu datora atmiņu mājaslapas apmeklēšanas laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu vai uz citu mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs.

Jūsu pārlūkprogramma vai ierīce parasti ļauj mainīt iestatījumus, kas attiecas uz sīkdatņu izmantošanu un apmēru, kā arī uz pašreiz glabātajām sīkdatnēm. Informāciju par to, kā mainīt sīkdatņu iestatījumus, lūdzu, meklējiet savas pārlūkprogrammas vai lietotās ierīces uzziņas informācijā. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājas lapā www.aboutcookies.org.

Google Analytics

Šajā mājaslapā tiek izmantotas uzņēmuma „Google Inc” programmas „Google Analytics” radītas teksta sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt apmeklētāju darbības interneta vietnē latgalessmakovka.lv. Šim nolūkam tiek apkopota tāda standarta informācija kā pieslēguma laiks, ilgums, IP adrese un anonīma informācija par Jūsu darbībām interneta vietnē.

Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat mūsu mājaslapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveriem ārvalstīs (kuri var neatrasties Latvijā vai Eiropas Savienībā) un tur saglabāta. Saskaņā ar Google Inc. pakalpojumu sniegšanas noteikumiem (https://www.google.com/intl/lv/policies/terms/) un Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem (http://www.google.com/analytics/terms/us.html) Google minēto informāciju izmantos, lai Mūsu vajadzībām izvērtētu, kā Jūs lietojat interneta vietni, un lai sagatavotu pārskatus par lietotāju aktivitātēm vietnē.

Mūsu mērķis nav izmantot sīkdatnes, lai atrastu vai vāktu jebkādu identificējošu informāciju par interneta vietnes latgalessmakovka.lv apmeklētājiem, kā arī mēs neļausim to darīt nevienai trešajai personai.

Jūs varat tikt izslēgts no Google Analytics veiktās informācijas vākšanas, lejuplādējot un aktivizējot Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881 vai http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hj=de) papildrīku. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka informāciju par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nedrīkst sūtīt uz Google Analytics.

Sīkdatņu veidi

Mēs izmantojam gan sesijas sīkdatnes (kas pastāv tikai līdz brīdim, kad aizverat tīmekļa pārlūkprogrammu), gan pastāvīgās sīkdatnes (kas pastāv ilgāku laika periodu). Mūsu mājaslapa latgalessmakovka.lv izmanto sekojošas Veiktspējas/analītiskās un funkcionālās sīkdatnes:

MērķisApraksts
Obligāti nepieciešamāsSīkdatnes, kas ir nepieciešamas lai varētu pārvietoties mājaslapā, izmantot tās sniegtās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm Mūsu mājaslapa nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, nodrošinot Jūsu pieprasītos pakalpojumus. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu lietotajā iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta attiecīgās interneta vietnes pārlūkprogramma.
Veiktspējas/analītiskās sīkdatnesSīkdatnes, kas uzkrāj informāciju, kā apmeklētāji lieto šo mājaslapu, piemēram, lai noteiktu kādas mājaslapas sadaļas tiek visbiežāk apmeklētas, kā arī, lai noskaidrotu, vai apmeklētāji saņem paziņojumus par kļūdām. Šīs sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti.
Funkcionālās sīkdatnesŠīs sīkdatnes ļauj Mūsu mājaslapai atcerēties Jūsu veiktās izvēles (piemēram, lietoto valodu u.tml.) un nodrošināt uzlabotas, personalizētākas iespējas.
Mērķa sīkdatnesŠīs sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošos Mūsu pakalpojumus vai adresētu konkrētai lietotāja interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar mājaslapas (vietnes) īpašnieka (Mūsu) atļauju izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords. Šīs sīkdatnes lietotāja iekārtā tiek uzglabātas patstāvīgi.

Kādiem mērķiem (nolūkiem) Mēs izmantojam sīkdatnes:

 1. nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
 2. pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem – tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
 3. iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;
 4. lietotāju autentifikācijai.

Cik ilgi tiek glabātas sīkdatnes

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam

tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošana

Apmeklējot Mūsu mājaslapu, tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana.

Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana

un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu

lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

Kontaktinformācija

Ja lietotājam ir radies jautājums par sīkdatņu izmantošanu, viņš var sazināties Mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas pieejama mūsu interneta veikala lapā.

Personas datu glabāšanas laiks

Mēs Jūsu personas datu glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta.

Personas datu nodošana

Mēs varam dalīties ar Jūsu personas datiem uzņēmuma SIA “ LATGALESSMAKOVKA.LV ” uzņēmuma ietvaros.

Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs varam nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, IT infrastruktūras izstrādātājam un uzturētājam, mārketinga aģentūrām, kurjerdienestiem u.c.   Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS. Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts aizsargāt Jūsu personas datus un apstrādāt tikai saskaņā ar mūsu norādītajiem mērķiem. 

Pēc pieprasījuma  mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai  nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Personas datu apstrādes vieta

Mēs, galvenokārt, apstrādājam Jūsu personas datus Latvijā, un Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

Bērni

Mēs nesniedzam pakalpojumus nepilngadīgā personām. Gadījumā, ja mēs uzzināsim, ka esam ieguvuši un apstrādājam nepilngadīgo personu datus, mēs veiksim attiecīgas darbības, lai izdzēstu šos personas datus.

Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

Jums saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesības:

1)     piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;

2)     pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus

3)     dzēst savu personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums mums pieprasa saglabāt datus;

4)     atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei;

5)     ierobežot savu datu apstrādi –  tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;

6)     pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);

7)     vērsties Datu valsts inspekcijā.

Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, aizpildot formu klātienē mūsu birojā Kļavu iela 11, Malnava, LV-5750, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Mēs varam veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā. Jūs esat atbildīgs periodiski pārlasīt šo Privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

Privātuma politikā pēdējo reizi izmaiņas veiktas 2021. gada 23. aprīlī